e-Makalat Dergisi|2|1

Menü

Eserler / Tezler
 Hepsi (Grup)
 Hepsi Liste
 Tezler
 Kitaplar
 Makaleler
 Tebliğler
 Yeniler
 Popülerler
 Tıklananlar
 SSS / YARDIM

Arama Yap: 

Yeni Eserler

 Kadı Abdulcebbar'ın İmamet Anlayışı
(Tık: 663)
Our study named “Qadı Abd al-Jabbar’s Imamate Unde...
 Vehhabilik ve Arka Planı: Başlangıçtan II. Suûd Devleti'ne Kadar
(Tık: 2855)
In this study it is aimed to reveal the effective ...
 Etkileri Açısından Vehhȃbilik (Suûdi Arabistan Dışı Ülkeler Örneği)
(Tık: 2597)
Emerged in the region of Necd in Saudi Arabia duri...
 Horasan-Maveraünnehir Bölgesinde İsmailîlik
(Tık: 2705)
Abstract
 Karmatîler'in Doğuş ve Gelişim Süreci
(Tık: 3083)
Abstract

Basılabilir Görünüm İmam Mâtürîdî ve Matüridilik: Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Matüridilik Mezhebi


Sönmez Kutlu, İmam Mâtürîdî ve Matüridilik: Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Matüridilik Mezhebi

 Basım Yeri | Yılı:  Ankara | 2003
 Kurum (Dergi) | Sayfa:  Kitabiyat | 463

Özet

 İçindekiler: <br />Sönmez Kutlu, Bilinen ve bilinmeyen yönleriyle İmam Matüridi<br />Joseph Givony, Fırak edebiyatında İmam Ebu Hanife'nin tasviri ve ilgili meseleler<br />Wilferd Madelung, Horasan ve Maveraünnehir'de ilk Mürcie ve Hanefiliğin yayılışı<br />Keith Lewinstein, Doğu Hanefi fırak geleneği üzerine mülahazalar<br />Sönmez Kutlu, Ebu Mansur el-Matüridi'nin mezhebi arka planı<br />W. Montgomery Watt, Matüridi problemi<br />M. Sait Yazıcıoğlu, Matüridi Kelam ekolünün iki büyük siması: Ebu Mansur el- Matüridi ve ebu'l-Muin en-Nesefi<br />Hüseyin Atay, Ebu Mansur el-Matüridi ve bilgi kuramı<br />Bekir Topaloğlu, Ebu Mansur el-Matüridi'nin kelami görüşleri<br />Şükrü Özen, İmam Ebu Mansur el-Matüridi'nin fıkıh usulünün inşası<br />Talip Özdeş, Matüridi'nin te'vil anlayışında aklın yeri<br />Anke von Kuelgen- Ashirbek Muminov, Matüridi döneminde Semerkand ilahiyatçıları (4./10. asır)<br />Ziyadov Şovosil Yunusoviç, Ebu Mansur el-Matüridi'ye nispet edilen eserlerin Taşkent yazmaları ve Matüridi üzerine yapılan bazı araştırmalar<br />Hanifi Özcan, Türk din anlayışı: Matüridilik<br />Ulrich Rudolph, Matüridiliğin ortaya çıkışı<br />Wilferd F. Madelung, Matüridiliğin yayılışı ve Türkler<br />Wilferd Madelung, 11-13. asırlarda Hanefi alimlerin Orta Asya'dan batıya göçü (İngilizce metinle beraber)<br />Sönmez Kutlu, Ebu Mansur el- Matüridi ve Matüridi kültür çevresiyle ilgili bibliyografya

Abstract

 Abstract
 Yazar | E-posta:  Sönmez Kutlu | skutlu@divinity.ankara.edu.tr
 Emeği Geçen | Emek Türü:  vy, vy | vy
 Tam Metin Adresi:  vy
 Notlar:  vy
 Tarih | Gönderen:  3.04.2006 | Sonmez Kutlu
 Tık:  2848
 Puan:   Puan:0  Oy:0 (Puan Cetveli: 1 = en kötü, 10 = en iyi)
 Yorumlar:  0 Yorumlar


Yazarın Diğer Eserleri

Geri Dön
Giriş sayfam yap Sık kullanılanlara ekle Kullanım Koşulları   © 2006 Mezhep.Org Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım: Maggie SkyPortal.net Sayfa Başına Dön