Mezhepciler Mail grubu|2|0

Menü

Eserler / Tezler
 Hepsi (Grup)
 Hepsi Liste
 Tezler
 Kitaplar
 Makaleler
 Tebliğler
 Yeniler
 Popülerler
 Tıklananlar
 SSS / YARDIM

Arama Yap: 

Yeni Eserler

 Kadı Abdulcebbar'ın İmamet Anlayışı
(Tık: 619)
Our study named “Qadı Abd al-Jabbar’s Imamate Unde...
 Vehhabilik ve Arka Planı: Başlangıçtan II. Suûd Devleti'ne Kadar
(Tık: 2810)
In this study it is aimed to reveal the effective ...
 Etkileri Açısından Vehhȃbilik (Suûdi Arabistan Dışı Ülkeler Örneği)
(Tık: 2553)
Emerged in the region of Necd in Saudi Arabia duri...
 Horasan-Maveraünnehir Bölgesinde İsmailîlik
(Tık: 2665)
Abstract
 Karmatîler'in Doğuş ve Gelişim Süreci
(Tık: 3037)
Abstract

Basılabilir Görünüm İstanbulda Mevcut Cem Evleri ve Faaliyetleri


Fevzi Rençber, İstanbulda Mevcut Cem Evleri ve Faaliyetleri

 Basım Yeri | Yılı:  İstanbul | 2008
 Kurum (Dergi) | Sayfa:  Marmara Ü. SBE. | vy

Özet

 1950'den sonra kırsal kesimden büyük şehirlere göç eden Aleviler, göç ettikleri büyük şehirlerde, inançlarım, kültürlerini sürdürmek vb. sebeplerden dolayı dernek ve vakıflar başlığı altında cem evleri ve kültür evleri kurarak hızlı bir şekilde örgütlenmeye başlamışlardır. Bu çalışmamda Türkiye ve Dünya'nın önemli merkezlerinden olan ve Alevilerin yoğun olarak yaşadıkları İstanbul'da bulunan cem evlerini ve faaliyetlerini inceledim. Genel olarak Alevi örgütlenmesi: Dergâhlar, vakıflar, cem ve kültür evlerinden oluşmaktadır. Cem evlerinin kuruluşunu, kuruluşuna öncülük eden önemli kişileri ve cem evlerinin sosyal, eğitim, kültürel, basım-yayın ve dini faaliyetlerini, cem evi yöneticileri ve Alevi dedeleriyle yaptığım görüşme, mülakat ve şahsi gözlemlerim ayrıca Alevilikle ilgili diğer kaynaklardan yararlanarak bu çalışmayı meydana getirdim. Yaptığım çalışmanın akademik camiaya faydalı olmasını umuyorum.

Abstract

 THE CEM EVLERİ AND THEIR ACTIVITIES, IN ISTANBUL<br /><br />After their migration to big cities, Alevis created Cemevleri and cultural associations in order to sustain their believes and cultural activities, since 1950s. Cemevleri and their activities in İstanbul, an important center of Turkey and World, are the main focuses of my investigation. Moreover, a great majority of Alevis live in İstanbul. Dervish lodge, foundations, Cem and culture centers, are the main elements of Alevis organizations. Establishment of Cemevleri, the leading personalities in establishment of cemevleri, and cemevleri's social, educational, cultural and religious activities are the core issues of my investigation. After, I made interviews with Alevi Dedeleri, and visited all Cemevleri in İstanbul. And this thesis is came into existence as a result of these studies. I hope it will contribute to academic community.
 Yazar | E-posta:  Fevzi Rençber | fevzirencber@hotmail.com
 Emeği Geçen | Emek Türü:  Prof. Dr., Mustafa Öz | Dan.
 Tam Metin Adresi:  vy
 Notlar:  Jüri: Prof. Dr. Mustafa Öz, Prof. Dr. Ahmet Turan, Prof. Dr. Mazlum Uyar
 Tarih | Gönderen:  17.05.2010 | fevzirencber
 Tık:  3000
 Puan:   Puan:0  Oy:0 (Puan Cetveli: 1 = en kötü, 10 = en iyi)
 Yorumlar:  0 Yorumlar


Yazarın Diğer Eserleri

Geri Dön
Giriş sayfam yap Sık kullanılanlara ekle Kullanım Koşulları   © 2006 Mezhep.Org Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım: Maggie SkyPortal.net Sayfa Başına Dön