e-Makalat Dergisi|1|
Yazar Previous Topic Topic Previous Topic  
ahmet ishak demir
Yönetici


268 Mesaj
Posted -  6.07.2007  :  10:56:31
Prof. Dr. Sönmez KUTLU'nun hazırladığı İmam Mâtürîdî ve Matüridilik: Tarihi Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Matüridilik Mezhebi isimli Kitabiyat yayınları arasında Ankara 2003'te ilk baskısı yapılan eserin ikinci baskısı 2006 yılında çıktı.
Sahasındaki boşluğu doldurma açısından son derece büyük öneme sahip eser, 463 sahifelik hacmiyle okuyucularını aşağıdaki imza ve başlıklarla karşılıyor:

Sönmez Kutlu, Bilinen ve bilinmeyen yönleriyle İmam Matüridi

Joseph Givony, Fırak edebiyatında İmam Ebu Hanife'nin tasviri ve ilgili meseleler

Wilferd Madelung, Horasan ve Maveraünnehir'de ilk Mürcie ve Hanefiliğin yayılışı

Keith Lewinstein, Doğu Hanefi fırak geleneği üzerine mülahazalar

Sönmez Kutlu, Ebu Mansur el-Matüridi'nin mezhebi arka planı

W. Montgomery Watt, Matüridi problemi

M. Sait Yazıcıoğlu, Matüridi Kelam ekolünün iki büyük siması: Ebu Mansur el- Matüridi ve ebu'l-Muin en-Nesefi

Hüseyin Atay, Ebu Mansur el-Matüridi ve bilgi kuramı

Bekir Topaloğlu, Ebu Mansur el-Matüridi'nin kelami görüşleri

Şükrü Özen, İmam Ebu Mansur el-Matüridi'nin fıkıh usulünün inşası

Talip Özdeş, Matüridi'nin te'vil anlayışında aklın yeri

Anke von Kuelgen- Ashirbek Muminov, Matüridi döneminde Semerkand ilahiyatçıları (4./10. asır)

Ziyadov Şovosil Yunusoviç, Ebu Mansur el-Matüridi'ye nispet edilen eserlerin Taşkent yazmaları ve Matüridi üzerine yapılan bazı araştırmalar

Hanifi Özcan, Türk din anlayışı: Matüridilik

Ulrich Rudolph, Matüridiliğin ortaya çıkışı

Wilferd F. Madelung, Matüridiliğin yayılışı ve Türkler

Wilferd Madelung, 11-13. asırlarda Hanefi alimlerin Orta Asya'dan batıya göçü (İngilizce metinle beraber)

Sönmez Kutlu, Ebu Mansur el- Matüridi ve Matüridi kültür çevresiyle ilgili bibliyografyaGiriş sayfam yap Sık kullanılanlara ekle Kullanım Koşulları   © 2006 Mezhep.Org Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım: Maggie SkyPortal.net Sayfa Başına Dön