e-Makalat Dergisi|2|1

Menü

Elemanlar
 Herkes (Grup)
 Herkes Liste
 Öğretim Üyeleri
 Yeniler
 Tıklananlar
 SSS / YARDIM

Arama Yap: 

Basılabilir Görünüm Ahmet Bağlıoğlu


Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bağlıoğlu

 Üniversite | İl :  Fırat Üniversitesi | Elazığ

 Öz Geçmiş 


 
 Doğum Yeri :  Elazığ
 Doğum Tarihi :  1963
 Yabancı Dil :  İngilizce - Arapça - Osmanlıca
 Telefon :  0-424-2370000-5210 , 0-533-2144817
 Fax :  0-424-2416011
 E-posta adresi :  baglioglu@hotmail.com , baglioglu@firat.edu.tr
 Uzmanlık Alanı : 
İslam Mezhepler Tarihi
 Lisans :  Dokuz Eylül Ünv. İlahiyat Fak.  1988 
 Yüksek Lisans :  Fırat Ünv. Sosyol Bilimler Enst.  1996 
 Doktora :

Doçent : 
 Ankara Ünv. Sosyol Bilimler Enst. 

Fırat Üniversitesi 
 2003

 2018 

Yayınları : 
   Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar  : 
 1 - 
Ahmet Bağlıoğlu, Türkler’de İslamlaşmayla Birlikte Mezhep Hareketleri Üzerine bir Araştırma, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II, 201-226, 1997
 
 2 - 
Ahmet Bağlıoğlu, Abbasi Devleti’nin Oluşum Sürecinde Şiî Hareketler, Dini Araştırmalar, VIII, 81-96, 2000
 
 3 - 
Ahmet Bağlıoğlu, Dürziliğin Temel Kaynaklarından Hamza b. Ali’nin Risaleleri, Dini Araştırmalar, V/14, 199-210, 2002
 
 4 - 
Ahmet Bağlıoğlu, Dürzîliğin Temel Kaynakları: Dürzî Risaleleri, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VIII, 179-198, 2003
 
 5 - 
Ahmet Bağlıoğlu, Dürzîliğin Felsefî ve Dinî Arkaplanı, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VIII, 215-228, 2003
 
 6 - 
Marshall G.S. Hodgson, Çev., Ahmet Bağlıoğlu, Dürzi Mezhebinin Doğuşunda ed-Derezî ve Hamzâ’nın Rolü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIV, 273-299, 2003
 
 7 - 
A. Bağlıoğlu, Lübnan'ın tarihsel Dokusu ve Yönetim Anlayışındaki Mezhebî Etkiler, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 1 , Elazığ 2008, ss. 13-36.
 
 8 - 
A. Bağlıoğlu, Lübnan'ın tarihsel Dokusu ve Yönetim Anlayışındaki Mezhebî Etkiler, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 1 , Elazığ 2008, ss. 13-36.
 
   Basılmış Kitap ya da Bölümler  : 
 1 - 
Ahmet Bağlıoğlu, İnanç Esasları Açısından Dürzîlik, Ankara Okulu Yay., Ankara 2003., Ankara, 2003
 
 2 - 
Ahmet Bağlıoğlu, Orta Doğu Siyasi Tarihinde Dürziler, F.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Yayınları No:10, Elazığ 2006
 
   Yönettiği Tezler  : 
 1 - 
Yusuf Elmas, Hizbu't-tahrir ve Ercument Özkan'ın Siyasi-Dini Görüşleri, YL, Elazığ 2008, 209 y.
 
 2 - 
Hasan Kaya, Mehmet Akif Ersoy'un Dini ve Siyasi Görüşleri, YL, Elazığ 2009.
 
 3 - 
Fatih Aladar, Eşref Edip'in Dini ve Siyasi Görüşleri, YL, (devam ediyor)

 
 Web:  Kişisel Sayfası  İletişim:  e-posta
 Gönderen:  administrator  Ekl. Tarihi:  29.3.2006  Tık:  2961


Eserleri ve Danışmanlıkları

Geri Dön
Giriş sayfam yap Sık kullanılanlara ekle Kullanım Koşulları   © 2006 Mezhep.Org Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım: Maggie SkyPortal.net Sayfa Başına Dön