e-Makalat Dergisi|2|1

Menü

Eserler / Tezler
 Hepsi (Grup)
 Hepsi Liste
 Tezler
 Kitaplar
 Makaleler
 Tebliğler
 Yeniler
 Popülerler
 Tıklananlar
 SSS / YARDIM

Arama Yap: 

Yeni Eserler

 Vehhabilik ve Arka Planı: Başlangıçtan II. Suûd Devleti'ne Kadar
(Tık: 1734)
In this study it is aimed to reveal the effective ...
 Etkileri Açısından Vehhȃbilik (Suûdi Arabistan Dışı Ülkeler Örneği)
(Tık: 1670)
Emerged in the region of Necd in Saudi Arabia duri...
 Horasan-Maveraünnehir Bölgesinde İsmailîlik
(Tık: 1689)
Abstract
 Karmatîler'in Doğuş ve Gelişim Süreci
(Tık: 2038)
Abstract
 İSLAMOFOBİNİN İSLÂM ARAŞTIRMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(Tık: 2281)
İslam korkusu anlamına gelen “İslamofobi” kavramı ...

Basılabilir Görünüm Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslam'a Bakışı


Ahmet İshak Demir, Cumhuriyet Dönemi Aydınlarının İslam'a Bakışı

 Basım Yeri | Yılı:  İstanbul | 2000
 Kurum (Dergi) | Sayfa:  Marmara Ü. SBE. | 277

Özet

 İkinci Meşrutiyet ile 1950 arası olarak sınırlandırılan dönemde kendileri İslam alimi olmadıkları halde İslâm'ın günümüze hitabı konularında fikir yürütüp kalem oynatmış aydınlarımızdan seçilen altı kişi baz alınarak çalışılan tez bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır.<br /><br />Girişte, Cumhuriyet ve hazırlık devresi olarak öncesinin sosyal ve siyasi panoraması sunulmaya çalışılmış, Düşünce Hayatı başlığı altında Türk aydınının oluşum tarihi ile dönemin fikrî ve siyasî akımları incelenmiştir.<br /><br />Aydınların İtikad, İbadet ve Ahlak Anlayışı başlığını taşıyan birinci bölümde, aydınların din ve İslam'a kavramsal bakışları ele alınmış, İslam'ın evrenselliği, İslam ve bilim, İslam'da reform gibi konularda görüşleri verilmeye çalışıldıktan sonra, İslâm itikadı, İslam'da ibadet konuları ve İslâm ahlakına bakışları işlenmiştir.<br /><br />Hukuk ve Sosyal Hayat başlığını taşıyan ikinci bölümde ise aydınlarımızın İslam Hukuku, İslam ve Laiklik, İslam ve İktisadî hayat ve İslam'da kadın hakları konularındaki görüşleri incelenmiştir.<br /><br />Din Alimleri, Din Kurumları ve Gelenekler başlığını taşıyan üçüncü ve son bölümde de aydınlarımızın İslam alimleri, Hilafet kurumu, hadis, tasavvuf ve eğitim gibi geleneklere bakışları ele alınmıştır.<br /><br />Değerlendirme kısmında aydınların görüşleri objektiflik, tutarlılık ve İslâm’a uygunluk açılarından genel olarak değerlendirilmeye çalışılmış ve sonuç bölümünde varılan netice özetlenmiştir.

Abstract

 The Approaches of Intellectuals on Islam in The Republican Period<br /><br />This thesis consists of one introduction, three chapters, one over-study and one conclusion, based on the intellectuals who had wrote down their ideas by their pens on Islam, even though they were not to be called as the Scholars of Islam within the period, 1908 up to 1950.<br />In the Introduction, it is intended to present, in brief, the political and cultural situations of that period, as well as the social environment and the ideological movements which shaped and made up the intellectuals in order to reflect the history and the society in that given time.<br />In the First Chapter, it is studied to come forth the conceptual view of the Intellectuals on Religion and Islam and, in this respect, come forth their approaches on the evolution of religion, its effects on the social developments and reforms in Islam as well as their views on the creeds, rituals and ethics of Islam.<br />In The Second Chapter, we studied their view on Islamic idea of law and social arrangements as well as of the secularism, economic order, holy war, woman and family.<br />The Third and the Last Chapter deals with their ideas on scholars of Islam, the caliphate, Hadith, Kalam (Theology), Sufism, Fine Arts and Linguistics as the sciences and the traditions.<br />In the Conclusion, it was aimed to present the main features of the ideas of Intellectuals in respect of references, systematization and factuality, and in the result to sum up the conclusions that gained at this study.
 Yazar | E-posta:  Ahmet İshak Demir | ahmet@ahmetishak.com
 Emeği Geçen | Emek Türü:  Prof. Dr., Bekir Topaloğlu | vy
 Tam Metin Adresi:  vy
 Notlar:  Aynı isimle kitaplaştırılmıştır. Ensar Neşriyat İstanbul 2004, s. 430
 Tarih | Gönderen:  3.4.2006 | administrator
 Tık:  1715
 Puan:   Puan:0  Oy:0 (Puan Cetveli: 1 = en kötü, 10 = en iyi)
 Yorumlar:  0 Yorumlar


Yazarın Diğer Eserleri

Geri Dön
Giriş sayfam yap Sık kullanılanlara ekle Kullanım Koşulları   © 2006 Mezhep.Org Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım: Maggie SkyPortal.net Sayfa Başına Dön