Mezhepciler Mail grubu|2|0

Menü

Eserler / Tezler
 Hepsi (Grup)
 Hepsi Liste
 Tezler
 Kitaplar
 Makaleler
 Tebliğler
 Yeniler
 Popülerler
 Tıklananlar
 SSS / YARDIM

Arama Yap: 

Yeni Eserler

 Vehhabilik ve Arka Planı: Başlangıçtan II. Suûd Devleti'ne Kadar
(Tık: 1734)
In this study it is aimed to reveal the effective ...
 Etkileri Açısından Vehhȃbilik (Suûdi Arabistan Dışı Ülkeler Örneği)
(Tık: 1670)
Emerged in the region of Necd in Saudi Arabia duri...
 Horasan-Maveraünnehir Bölgesinde İsmailîlik
(Tık: 1689)
Abstract
 Karmatîler'in Doğuş ve Gelişim Süreci
(Tık: 2038)
Abstract
 İSLAMOFOBİNİN İSLÂM ARAŞTIRMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(Tık: 2281)
İslam korkusu anlamına gelen “İslamofobi” kavramı ...

Basılabilir Görünüm Şeyh Müfîd ve Şia’da Usûlî Farklılaşma Süreci


Halil İbrahim Bulut, Şeyh Müfîd ve Şia’da Usûlî Farklılaşma Süreci

 Basım Yeri | Yılı:  İzmir | 2005
 Kurum (Dergi) | Sayfa:  vy | 358

Özet

 <span style="font-size: 11pt; line-height: 150%"><font face="Times New Roman">Eser, giriş ve iki bölüm olmak üzere toplam 358 sayfadan oluşmaktadır. Girişte, usûlî farklılaşmanın arka planına ışık tutulmaya çalışılmış ve Müfîd’in yaşadığı dönemdeki sosyo-politik durum hakkında bilgi verilmiştir. Müfîd öncesi Şiî ulemâ ve bunların genel görüşleri izah edilmiş; burada Şiî-İmâmî kelâm anlayışının temel özelliklerine vurgu yapılmış ve bu dönemin ana tartışma konularına işaret edilmiştir. Usûlî düşüncenin farklılığını daha iyi kavrayabilmek ve öncesiyle mukayese edebilmek için Müfîd öncesi Şiî alimler hakkında geniş bir bilgi verilmiştir. <strong>Birinci bölümde</strong>, Müfîd’in hayatı ve ilmî kişiliği ele alınmıştır. Müfîd’in doğumu, nesebi ve lakaplarının yanı sıra, yaşadığı çevre ve Bağdat’taki sosyo-kültürel hayata ilişkin açıklamada bulunulmuştur. Ayrıca müellifin hocaları hakkında geniş sayılabilecek malumat verilmiştir.  Müfîd’in Şiî-İmâmî düşünce içindeki konumunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından çağdaşları Bâkıllânî ve Kâdî Abdülcebbâr ile mukayeseler yapılmıştır. Öte yandan Müfîd’in akademik ilgi alanı ve eserleri hakkında geniş malumat verilmiş ve söz konusu eserleri kelâm, fıkıh, tarih, hadis ve tefsir başlıkları altında tasnif edilmiştir. <strong>İkinci bölümde</strong> ise Usûlî anlayışın teşekkülünde etkili olan faktörler üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda Müfîd’in kendi döneminde zuhur eden siyasî olaylarla ilişkisi belirlenmeye çalışılmış, söz konusu dönemde zuhur eden hadiseler bu zaviyeden değerlendirilmiştir. Ayrıca Usûlî anlayışın oluşmasında Mûtezile ekolünün nasıl bir etkisinin olduğu hususuna da ayrıntılı bir şekilde yer verilmiş; Müfîd’in Mûtezileden etkilendiği hususlar ile onlardan ayrıldığı ve eleştirdiği hususlara işaret edilmiştir. Bu bölümde son olarak temel İmâmî meselelerde ne tür farklılıkların olduğuna ışık tutabilmek için müellifin nübüvvet ve imamet görüşleri ayrıntılı sayılabilecek bir şekilde incelenmiştir. Ayrıca Şiî-İmâmî inanç sisteminde önemli bir yeri olan gaybet, takiyye, ric’at ve bedâ görüşlerini Müfîd’in nasıl değerlendirdiği ve nasıl bir açılım sağladığı da ele alınmıştır. Çalışma genel bir değerlendirme ile tamamlanmıştır. </font></span><span style="font-size: 11pt; line-height: 150%"><font face="Times New Roman"><p> </p></font></span>

Abstract

 Abstract
 Yazar | E-posta:  Halil İbrahim Bulut | http://web.sakarya.edu.tr/~hbulut/ozgecmis.html
 Emeği Geçen | Emek Türü:  vy, vy | vy
 Tam Metin Adresi:  vy
 Notlar:  vy
 Tarih | Gönderen:  30.5.2006 | HalilibrahimBulut
 Tık:  1355
 Puan:   Puan:0  Oy:0 (Puan Cetveli: 1 = en kötü, 10 = en iyi)
 Yorumlar:  0 Yorumlar


Yazarın Diğer Eserleri

Geri Dön
Giriş sayfam yap Sık kullanılanlara ekle Kullanım Koşulları   © 2006 Mezhep.Org Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım: Maggie SkyPortal.net Sayfa Başına Dön